The Wellbeing Centre of Traditional Chinese Medicine

3/37 Belgrave Street, Manly, NSW 2095
(02) 9977 8789
Ping Fang HUANG
http://www.thewellbeingcentre.com.au

 

The Wellbeing Centre of Traditional Chinese Medicine offers Chinese medical diagnosis, herbal medicine, acupuncture, reflexology, remedial massage, cupping, moxibustion and dietary/lifestyle advice.

 

Main practitioner Ping Fang Huang has over 20 years' experience in Acupuncture & Herbal Medicine. She holds Bachelor & Master degrees (Acupuncture/Herbal Medicine) and is a doctor of Traditional Chinese Medicine registered with the Chinese Medicine Board of Victoria.

4.00 out of 5 from 1 reviews
rating 4/5 Date: 18/05/2016
Jos asia halutaan oikaista, niin yksi keino oikaisuun on asian ottaminen seuraavan vuosikokouksen esityslistalle. esim. tyyliin &#t202;käsi8ellään uudelleen vuosikokouksessa ppkkvv kohdassa xx päätetty asia”. Jos näin mentellään, on asia mainittava kokouskutsussa. Jos hallitus tekee vielä pikapuolin päätöksen, että näin tullaan menettelemään, niin kaikki voivat jäädä rauhassa odottelemaan seuraavaa kokousta.Oikaisua puoltaisi se, että sisäinen rauha palautuisi eikä häiritsisi toimintaa eikä henkilösuhteista.

Write a review

Overal review:Type your review:
(max 1000 characters)
Verification code:
Traditional Chinese Medicine in Brighton VIC
health care through the use of Chinese medicine. We understand and appreciate that everyday living can ...
Acupuncturist in Mount Gambier SA
lifestyle and dietary advice. Chinese Medicine can address a wide range of acute and chronic health ...
Traditional Chinese Medicine in South Yarra VIC
massage treatment rooms for a relaxing experience. Traditional Chinese Medicine, Zen 5 Chinese Medicine ...